ХИРУРГИЯ БЕЗ БОЛКА И БЕЗ БЕЛЕЗИ. БЕЗКРЪВНИ ОПЕРАЦИИ.

Правилният термин е мини-инвазивна хирургия. Коректно е да се използва и термина ендоскопска хирургия.
Лапароскопска операция е мини-инвазивна операция на коремните органи.
Торакоскопска (VATS) операция е мини-инвазивна операция на гръдните органи.

 

Българското обществото е приело термина "Безкръвни операции" за този вид хирургия.
Понякога - неправилно се наричат операции с лазер.

 

В англоговорящите страни са популярни термините: Key Hole Surgery, Minimally Invasive Surgery, Minimal Аccsess Surgery, No-Scar Surgery. LESS. Не е важно кой термин се използва. Общото между всички тях е, че се акцентира върху минималната инвазивност и травматичност на операциите.

Характерно за лапароскопската и торакоскопската (VATS) хирургия е, че операциите се извършват през един или няколко малки разреза (обикновено 0.5 - 1 см). През тези разрези се поставят малки тръбички нарични портове. През портовете се въвеждат в тялото специална видео-камера и различни фини и прецизни хирургични инструменти.

Камерата представлява сложна система от оптика, източник на студена светлина и видеопросецсор. Образът от камерата се предава на телевизионен монитор. По време на мини-инвазивните операции камерата се превръща в очите на хирурга. Хирурзите извършват операцията, като наблюдават своята работа, органите и тъканите посредвом образа от камерата на видео-екрани с няколкократно увеличение на образа.

Съвременните системи за мини-инвазивна хирургия използват HD (High Definition) камери. Все по-популярни стават и триизмерните (3D) оптични системи. Това дава възможност да се виждат най-прецизно всички детайли на тъканите и на самата операция. Виждат се съвсем малки венички и артерии, нервни влакна, невидими за невъоръженото око по време на традиционните операции.

Днес, благодарение на технологиите операциите могат да се извършват с минимално травмиране на тъканите, с минимално кръвозагуба и минимален риск от усложнения.

Предимства

Мини-инвазивната хирургия (лапароскопска или торакоскопска) има редица предимства пред традиционната (конвенционална или отворена) хирургия:

 • По-слаба следоперативна болка
 • По-бързо раздвижване и захранване
 • По-бързо връщане към работа и ежедневните активности
 • По-малко усложнения
 • Минимална кръвозагуба
 • Значително по-добър козметичен резултат и минимални белези
 • По-кратък болничнен престой

Рандомизирани проучвания доказват, че пациентите оперирани чрез мини-инвазивна техника имат по-слаби болки поради по-малките разрези, по-кратък болничен престой и по-бързо се завръщат към обичайните ежедневни активности.

Недостатъци

Трудно би могло да се говори за недостатъци, защото става въпрос за една нова, по-модерна и съвършенна технология. От друга страна в едни случаи по-подходяща е миниинвазивната хирургия, а в други - традиционната хирургия. Решението дали да се направи операция, каква операция да се направи и каква технология да се използва е отговорност на хирурга. И това решение трябва да бъде съгласувано с пациента.

Все пак, ако трябва да се споменат някои недостатъци:

 • Времето за усвояване на уменията необходими за практикуване на мини-инвазивната хирургия е по-дълго
 • Изисква се висока концентрация, търпение и сръчност
 • Цената на операциите е по-висока, но това е характерно за всички нови технологии

Какви  операции могат да се извършат чрез мини-инвазивна технология?

Лапароскопските и торакоскопските техники са подходящи за редица състояния в коремната и гръдната хирургия, сърдечно-съдовата хирургия, гинекологията и урологията, например:

 • Холецистектомия (отстраняване на жлъчния мехур)
 • Апендектомия
 • Коригиране на хернии
 • Хелер миотомия (лечение на ахалазия)
 • Анти-рефлуксни операции
 • Операции върху хранопровода, стомаха, тънките и дебели черва и ректума
 • Операции върху черния дроб, панкреаса и слезката
 • Операции върху белите дробове и плеврата, както и органите в медиастинума
 • Онкологични операции

И още:

 • Нефректомия
 • Простатектомия
 • Хистеректомия
 • Кистектомия
 • Адреналектомия
 • и др.

На практика няма операция, която да не може да бъде извършена по мини-инвазивен начин.