Д-р Десислав Врачански провежда консултации и лечение на следните заболявания и състояния:

Ахалазия
Дивертикули на хранопровода
Баретов хранопровод
Рак на хранопровода
ГЕРБ (Рефлукс; гастро-езофагеална рефлуксна болест)

Доброкачествени заболявания на стомаха и червата
Злокачествени заболявания (pak) на стомаха и червата

Холелитиаза. Жлъчнокаменна болест (камъни в жлъчния мехур и жлъчните пътища)

Хиперхидроза
Булозен емфизем и пневмоторакс
Хидроторакс ("набиране на вода в белите дробове")
Доброкачествени заболявания на плеврата и белите дробове
Злокачествени заболявания (рак) на плеврата и белите дробове
Метастази в белите дробове

Хернии:

  • Хиатална херния
  • Диафрагмална херния
  • Ингвинална херния
  • Спортна херния
  • Пъпна херния
  • Постопертативна херния
  • Рецидивна херния

Високо-рискови хирургични процедури при възрастни пациенти с комплексни здравословни проблеми

Оперативни техники и интереси:

Мини-инвазивна (ендоскопска) хирургия
Мини-инвазивна (ендоскопска) хирургия през един разрез